Lectuur / Literatuur

Naast de grote hoeveelheid informatie op onze sites, willen we u ook
attenderen op Lectuur / Literatuur wat verschenen is over historie 
van het dorp direct en/of indirect.
Per exemplaar staat vermeld waar en hoe deze te koop is en/of
aanvullende informatie te verkrijgen is.


Laatst bijgewerkt : 09-04-2020


Waarom moet ik u tegen jou zeggen?

Karin Driegen

Tegen de achtergrond van een Gronings grensdorp in de Tweede Wereldoorlog, volgen we het huwelijk van een Nederlandse verzetsstrijder en een Duitse immigrante. Douwe vecht voor de vrijheid, terwijl Minnie alles op alles zet om hun gezin te voeden. Door haar afkomst wordt ze geconfronteerd met anti-Duitse sentimenten van haar dorpsgenoten en voelt zij zich alleen staan. Als ze haar man verdenkt van een verhouding met een koerierster, raakt ze vertwijfeld en wordt ze verteerd door jaloezie. Vlak voor de bevrijding wordt Douwe verraden, opgepakt door de nazi’s en gefusilleerd. De koerierster pleegt zelfmoord. Minnie wordt gekweld door schuldgevoelens als blijkt dat haar achterdocht ongegrond was. Kan ze zichzelf ooit vergeven?

Paperback € 19.95
Ebook . epup € 11,95
Te koop Boekbestellen.nl
of
Website Karin Driegen


Oude Ansichten

Oude ansichten van Nieuweschans. Samensteller E.F. Sap
Stichting Vrienden van de Nieuweschans
€ 10

Boek is in het Museum te koop,
of via contactpersoon Ali Schortinghuis.
Contact gegevens op
deze pagina.


Nieuweschans zoals het was (deel 1 )
Herinneringen aan de 19e en 20e eeuw

Samenstellers : Ina van Keulen-Schuiling en Henk Meijer
Stichting Vrienden van de Nieuweschans
Prijs € 25

Langackerschans

Een wandeling langs de vesting van Nieuweschans
Tekst: Dennis Worst, Oscar Borsen en Martijn Horst.
Stichting Vrienden van de Nieuweschans
Prijs 3,50

Nieuweschans zoals het was (deel 2 )
Herinneringen aan de 19e en 20e eeuw

Samenstellers : Ina van Keulen-Schuiling en Henk Meijer
Stichting Vrienden van de Nieuweschans
Prijs € 25

De boeken zijn in het Museum te koop,
of via contactpersoon Henk Meijer.
Contact gegevens op
deze pagina.


De Dollard door de eeuwen heen.

Bronnenenbadplaats Nieuweschans Bunde
Stichting vrienden van de Nieuweschans
Prijs € 1,50

Landbouw en volksleven

Bronnenenbadplaats Nieuweschans Bunde
Stichting Vrienden van de Nieuweschans
Prijs € 1,50

De geschiedenis van de Schansker molens

Bronnenenbadplaats Nieuweschans Bunde
Stichting Vrienden van de Nieuweschans
Prijs € 1,50

De boeken zijn in het Museum te koop.


De Nieuwe of Langakkerschans

J. J. Smedes

 

Toen de auteur een begin had gemaakt met het verzamelen van gegevens stond hem aanvankelijk een dorpsgeschiedenis voor ogen.
Op zijn speurtochten in de Universiteitsbibliotheek, in het
Rijks- en Gemeentearchief te Groningen en in het Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage vond hij echter zoveel belangwekkend materiaal, dat hij besloot om iets te schrijven wat het nu is:
een geschiedenisboek over Groningen, waarin nu eens niet de stad Groningen, maar de vesting Nieuweschans in het middelpunt staat.

De zeer bewogen historie, waarop Nieuweschans kan bogen, is geschreven in samenhang met de geschiedenis van Stad en Lande, als die van de Dollard.
Een aanrader.
€ 10

Boek is in het Museum te koop,
of via contactpersoon Henk Meijer.
Contact gegevens op
deze pagina.


Can’t is not in my vocabulary

Bert ten Broeke

Bert ten Broeke werd geboren op 9 oktober 1924 op de hoek Hoofdstraat-Bunderweg in Nieuweschans.
Vanuit het verre Nieuw-Zeeland, 18.571 kilometer van Nieuweschans (in vogelvlucht), vertrouwt hij zijn levensverhaal aan het papier toe. 
Hiernaast het kaft van het boek: “Can’t is not in my vocabulary”, of in het Gronings:
”Ken nait ligt op ‘t kerkof”
Het boek is in het Engels geschreven, omdat hij de wereld wil laten weten onder welke omstandigheden hij zijn jeugd doorbracht in Nieuweschans, in 1950 emigreerde naar Nieuw-Zeeland en hoe succesvol hij zijn leven daar voortzette.
Bert is een bijzondere man, kan nog perfect Nederlands spreken en is ook nog geen woord Gronings verleerd.
Getuige het uitvoerige gesprek, wat wij, als oud-Schankers met elkaar hebben gevoerd. Dinsdagochtend 10 juli 2019.  Het zal niet het laatste zijn.
Wim Mulder

Meer info over Bert en zijn verhalen is ook te vinden op website Schanskerhistorie
Belangstelling voor dit boek? Stuur Wim even een mail.


Iedere dag vrij

Bob Crébas

 

Bob Crébas (1951) zijn roots liggen in Nieuweschans, de vroegere Oudezijl.
Hij was een dromer die nooit serieus aan het werk leek te komen. Een idealist zonder plan, iemand die zijn eigen weg moest gaan.
Op latere leeftijd kwam het succes. Crébas was een van de drijvende krachten achter Marktplaats.nl en Het Goed, de keten van kringloopwinkels. Beide diensten bleken een gat in de markt en trekken nog altijd miljoenen bezoekers per jaar.
Ieder dag vrij geeft een kleurrijk beeld van een ondernemende man en zijn bijzondere manier van denken. Een inspererend boek voor dromers en doeners.
Zeker ook een aanrader voor elke (ex)-Schansker

Boek € 16,45
Te koop Bol.com
Website Bob Crébas


Jeugdherinneringen

Wiebe Kruijer

Wiebe Kruijer (1933) groeide op in de omgeving van het Paterswoldsemeer. Een groot deel van zijn jeugd speelt zich af in Paterswolde en Eelderwolde, de streek tussen Groningen en Eelde, net voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Een oproep van de ‘Stichting Oorlogs- & Verzetscentrum Groningen’ om verhalen over de oorlog aan te leveren was voor hem de aanleiding om zijn verhaal op te schrijven, maar dat initiatief groeide uit tot een vrijwel volledig verhaal over zijn jeugd in een sterk veranderende wereld.

Wiebe zijn broer Albert was aan het begin van de oorlog in de kost bij de ouders van verloofde Johanna van der Laan (Transportbedrijf) in Nieuweschans, ze zijn in 1946 getrouwd en ze zijn daar gaan wonen. Wiebe heeft in zijn boek dan ook aandacht besteed aan Nieuweschans, tijdens en na de oorlog.

Boek € 31
Te koop via bestelformulier
Website Wiebe Kruijer


Een Groninger pastorie in de Storm

J. A. Ader – Appels

Het boek gaat over het verzet van dominee Ader en zijn vrouw Ader-Appels uit Nieuw Beerta, met name hun hulp aan Joodse landgenoten 1940-1945. Het redden van enige honderden Joodse onderduikers werd het levenswerk van deze jonge dominee, wat hij uiteindelijk met de dood moest bekopen (20-11-1944). Wat het betekende om in de oorlog Joodse onderduikers te herbergen op de Pastorie met gevaar voor eigen leven. Wat er door een vrouw heengaat, van wie de man veel werk doet in het verzet, om steeds maar weer klaar te staan en te zorgen dat er voldoende eten is voor zoveel extra monden, terwijl je een klein kind te verzorgen hebt en in verwachting bent van de tweede. Met wat voor een geloof, liefde en overgave zij met hulp van anderen om hun heen zich inzetten voor hun vervolgde medemens

Boek € 16,95
Te koop via Bol.com


De Dollard

G. A. Strating en G. A. Venema

Het Geschiedkundige, Aardrijkskundige en Natuurkundige beschrijving van deze boezem van de Eems.
Oorspronkelijk uitgave in 1855, dit exemplaar is een nieuwe uitgave uit 1979.

Citaten uit het boek:
De plaatst , welke deze boezem thans beslaat en vroeger nog meer besloeg, was eenmaal land, dat onder zijne golven is bedolven.

Nicht auf dem Boden deiner Erde wandelst du, armer Mensch, sondern auf einem Dach deines Hauses, das durch viele Ueberschwemmungen erst zu dem werden konnte, was es dir jetzt ist.
J. G. von Herder

Niet op de Grond van jou aarde wandel jij, arm Mens, maar op een Dak van je Huis, dat eerst door vele overstromingen kon worden, wat het nu is.


Boek € 15
Te koop via De Slechte


“Het leven is waard geleefd te worden”

Wubbo Wiebrands

Zaterdagmiddag 30 september 2017, 13:30 uur Nederlandse tijd, 19:30 uur Australische tijd.
Wubbo belt vanuit Perth, Australië. Met beeld, zodat we elkaar kunnen zien en als geboren Schanskers kennis kunnen maken. Prachtige ervaring.
Wubbo is geboren op 5 december 1926 op de Achterweg, tegenover winkel Meijer. In 1930 verhuist het gezin naar de Molendwarsstraat.
In 1972 emigreert Wubbo naar Australië, maar verkent van daar uit elk plekje van de aarde.
Maar waar ook ter wereld, hij vergeet dat dorpje in Oost- Groningen nooit meer.
Daarom genoot hij enorm van alle Schansker historie op de website. Wubbo is sinds 2019 niet meer onder ons.
Het boek is maar in een beperkte oplage gedrukt.

Belangstelling voor dit boek? Stuur Wim even een mail.


Wij en onze pabbe

Fockje de Jong – Snoek

Fockje (1933) groeide op tijdens de crisisjaren in Nieuweschans.
Vader geboren aan de Oudezijl, was werkloos en werd tewerkgesteld in (de hel van) Jipsinge.
Moeder kreeg tuberculose en werd drie keer, voor lange periodes, opgenomen in een sanatorium. Ze stierf toen ze 44 was.
Op haar veertiende moest Fockje als oudste dochter van school om voor het gezin met zeven kinderen te zorgen.
Er was geen geld en geen ruimte voor persoonlijke groei, eigenheid of genegenheid.
Vader (pabbe in het Gronings) was hard. De opvoeding autoritair en afstandelijk.
Toch zijn er glimpjes van warmte en intimiteit vastgehaakt in het geheugen van Fockje, waardoor ze zich af bleef vragen wie haar pabbe eigenlijk was.
Zag zij, in die afstandelijke hardheid, wel haar vader? Of zag ze het onrecht en de barre maatschappelijke omstandigheden weerspiegeld?
Het boek “Wij en onze pabbe” beschouwt en maakt deelgenoot.
Het is daardoor veel meer dan een persoonlijk of streekgebonden verhaal.
Het is het verhaal van overleven, van autonomie en kracht in de armoede de afgelopen eeuw.


Boek € 17,95
Te koop via Boekenbestellen.nl
Zie ook Website van Fockje