Stichting ''Vrienden van de Nieuwe Schans''

De belangrijkste missie van de Stichting is : ”De geschiedenis van de Vesting Nieuweschans in kaart brengen en uitdragen” !
Met geschiedenis wordt in deze ook bedoeld: ”Alles wat de Oost-Groninger gemeenschap heeft voortgebracht en doorgegeven: ”Cultuur”

Lees meer 

Agenda, Nieuws en Evenementen

Oldambt gaat werken met buurtbudgetten DORPSBELANGEN KRIJGEN MEER TE ZEGGEN OVER HUN EIGEN OMGEVING..... Bad Nieuweschans- De dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms in Oldambt krijgen meer te zeggen over hun eigen omgeving. Vanaf 2021 krijgen ze een zogenaamd buurtbudget. Ze mogen dit geld gebruiken voor ideeën die zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in de buurt en een sterkere verbinding tussen de bewoners. Meer verantwoordelijkheid “Door te gaan werken met buurtbudgetten willen we de dorpen en wijken meer verantwoordelijkheid en controle geven over hun eigen omgeving. Inwoners weten namelijk zelf vaak het beste wat er in hun buurt of straat moet gebeuren, zodat ze er fijner kunnen wonen en leven”, zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. Bestaande regeling wordt aangepast “In principe werken we al een tijdje met buurtbudgetten”, legt de burgemeester uit. “Dorpsbelangenverenigingen en wijkraden krijgen jaarlijks geld van de gemeente om hun taak als belangenvereniging uit te voeren. Dat geld is ook bedoeld om lokale projecten te ondersteunen. We passen deze regeling vanaf 2021 aan, zodat de dorpen en wijken zelf verantwoordelijk worden voor het verdelen van het beschikbare geld." Jaarlijks budget Alle 19 belangenverenigingen in Oldambt krijgen vanaf 2021 een vast basisbedrag en daar bovenop een bedrag van 35 cent per inwoner. Op die manier hebben de grotere dorpen en wijken meer te besteden. De verenigingen krijgen begin volgend jaar te horen wat hun budget voor 2021 is. Ze mogen daarbij het budget van 2020 eenmalig meenemen. “Normaal gesproken moet het geld dat we als gemeente beschikbaar stellen, in hetzelfde jaar worden uitgegeven”, zegt de burgemeester daarover. “Vanwege corona zijn veel dorps- en wijkactiviteiten in 2020 niet doorgegaan. Daarom mag het budget voor 2020 worden meegenomen naar 2021.” Meer geld voor ideeën in de dorpen en wijken Burgemeester Sikkema: “We zijn ook aan het kijken naar andere mogelijkheden om de dorpen en wijken geld te geven voor lokale leefbaarheidsprojecten, bijvoorbeeld via Nationaal Programma Groningen. Ik hoop dat we daar begin volgend jaar meer over kunnen vertellen.”

Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans

Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Na jarenlang te hebben genoten van de oude websites en de facebook- pagina welke waren gemaakt door Steven en Ina van Keulen als zijnde (voormalige) vrijwilligers van onze Stichting hebben wij gemeend een expert in te schakelen die gespecialiseerd is in het maken van websites en in automatiseringsprocessen t.w. Speer reclame Services om een digitale inhaalslag te maken en alles  naar een hoger niveau te tillen.

De vormgeving van de website naar hedendaagse maatstaven om daarmee in the picture te blijven was punt één, maar gezien de mogelijkheden om andere processen te verbeteren zoals het maken van een cloudserver voor alle digitale documenten en foto’s ten behoeve van publicatie, scholing en de geschiedenis van ons dorp is punt twee, en natuurlijk de mogelijkheden die de website met zich meebrengt in het automatiseren en beheren van donaties of het sturen van nieuws of uitnodigingen via mail is een welkome bijkomstigheid.

Wij hopen dan ook door deze stap de Stichting, met inbegrip van alle mogelijkheden die er zijn met het uploaden van oude foto’s en het geautomatiseerd proces voor donaties weer op de kaart te hebben gezet met tevens het doel om bij jongere generaties meer betrokkenheid bij en interesse in met de geschiedenis en de instandhouding van de leefbaarheid van ons dorp op te wekken.

De site is een overkoepelende website welke is doorgelinkt naar een afzonderlijke website van de Stichting.  Deze website,  die dus onder auspiciën van de Stichting valt  is : www.schanskerhistorie.nl  Hierin de meest complete geschiedenis van Nieuweschans.  De ”Schanskerhistorie” is in twee delen geknipt.  Onder ”Vestingmuseum” het tweede deel met alle details over het museum zelf en de volledige geschiedenis van “De Stichting”
Tevens hebben wij een exclusieve samenwerking met onze dorpsjournalist de heer Frans Stegeman via Bad Nieuweschans online welke tevens een subpagina heeft via de Stichting zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van al het nieuws in onze omgeving. En natuurlijk ontbreekt onze vereniging Dorpsbelangen die onze hedendaagse en toekomstige belangen behartigt om de leefbaarheid te waarborgen niet.

Tevens hopen wij dat u veel gebruik gaat maken van de upload mogelijkheden met foto’s en de verhalen die daarbij horen zodat wij de website www.schanskerhistorie.nl onder leiding van Wim Mulder kunnen blijven voorzien van oude foto’s en verhalen. Tevens kunt u rechtstreeks contact met Wim Mulder opnemen voor een afspraak, indien gewenst. (zie sub. schanskerhistorie) Indien u zelf niet op de hoogst mogelijke resolutie foto’s kunt scannen om ze  te uploaden naar deze site dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur deze laten scannen bij Tuil Logistics gezeteld aan de Hoofdstraat 6 in Bad Nieuweschans, maar indien dit grotere hoeveelheden zijn dan is het beter even een afspraak te maken met hen.

Wij hopen met deze digitale inhaalslag de jongere generaties aan te spreken om mee te denken en te werken om deze Stichting in stand te houden en uit te breiden en daaruit voortvloeiend om meer donateurs te verwerven: dus mensen meldt u aan als u een warm hart hebt voor ons dorp en de geschiedenis daarvan.