Stichting ''Vrienden van de Nieuwe Schans''

De belangrijkste missie van de Stichting is : ”De geschiedenis van de Vesting Nieuweschans in kaart brengen en uitdragen” !
Met geschiedenis wordt in deze ook bedoeld: ”Alles wat de Oost-Groninger gemeenschap heeft voortgebracht en doorgegeven: ”Cultuur”

Lees meer 

Agenda, Nieuws en Evenementen

VRIJWILLIGERS VOOR DE IJSBAAN GEZOCHT...... Afgelopen jaren heeft de voetbalvereniging het beheer van de ijsbaan van Bad Nieuweschans op zich genomen. Voor het onderhoud hiervan zijn we nu op zoek naar vrijwilligers. Wat werkzaamheden betreft moet men denken aan het onderhouden en beheren van de kantine, het ijs, de jaarlijkse kaartverkoop aan de leden en het organiseren van het eventuele uitje naar Kardinge voor de jeugd. We kijken er naar uit om deze winter bij schaatsweer weer op de prachtige ijsbaan van Bad Nieuweschans te kunnen schaatsen! Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Minne (06-42137682) Foto: archieffoto IJsclub Bad Nieuweschans.
GEMEENTE ZEGT CONTRACT BIOMASSA-INSTALLATIES OP.... Gemeente Oldambt zegt het contract voor de biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde op. Dat besluit is genomen naar aanleiding van de resultaten van een tweede meting naar de uitstoot van de installatie in Winschoten. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “Ook uit de nieuwe test blijkt dat de uitstoot van de installatie in Winschoten te hoog is. Wij hebben genoeg kansen geboden. En ondanks dat voldoen de ketels nog steeds niet. Daarom ontbinden we het contract.” Tweede test In 2018 sloot Oldambt een contract met Energy Outsourcing Solutions (EOS) voor twee biomassa-installaties. Die installaties moesten warmte leveren aan zwembad De Watertoren in Winschoten en MFC De Hardenberg in Finsterwolde. Na aanhoudende klachten van omwonenden werd de uitstoot van de installatie in Winschoten gemeten. In november 2019 werd bekend dat de uitstoot van die installatie niet voldeed aan de normen. De gemeente handhaafde streng door beide biomassa-installaties buiten bedrijf te stellen en gaf EOS een kans om alsnog te voldoen aan de normen. Dat gebeurde eind augustus van dit jaar, toen er een tweede meting plaatsvond in Winschoten. De gemeente ontving de resultaten van dat onderzoek op 2 oktober. Conclusie Gemeente Oldambt heeft na ontvangst van het rapport advies ingewonnen bij meetbedrijf CSC (die de eerste meting heeft gedaan) en de Omgevingsdienst Groningen. Uit alles blijkt dat de installaties niet voldoen en daarom zegt Oldambt het contract met EOS op. Omwonenden van de installaties en de gemeenteraad zijn hierover geïnformeerd. Extra onofficiële meting EOS gaf in een begeleidend schrijven bij het rapport aan dat zij van mening is dat de installatie op basis van een extra onofficiële meting wel kan voldoen aan de normen. Daarbij wilde EOS een afwijking van 30 procent van de meetresultaten toepassen. Die afwijking heet de meettolerantie en kan toegepast worden bij grote onzekerheden in het meetproces. Deze redenatie is volgens de Omgevingsdienst Groningen niet juist en daarom blijkt des te meer dat de installaties niet aan de norm voldoen. (foto's: burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Bard Boon)

Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans

Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Na jarenlang te hebben genoten van de oude websites en de facebook- pagina welke waren gemaakt door Steven en Ina van Keulen als zijnde (voormalige) vrijwilligers van onze Stichting hebben wij gemeend een expert in te schakelen die gespecialiseerd is in het maken van websites en in automatiseringsprocessen t.w. Speer reclame Services om een digitale inhaalslag te maken en alles  naar een hoger niveau te tillen.

De vormgeving van de website naar hedendaagse maatstaven om daarmee in the picture te blijven was punt één, maar gezien de mogelijkheden om andere processen te verbeteren zoals het maken van een cloudserver voor alle digitale documenten en foto’s ten behoeve van publicatie, scholing en de geschiedenis van ons dorp is punt twee, en natuurlijk de mogelijkheden die de website met zich meebrengt in het automatiseren en beheren van donaties of het sturen van nieuws of uitnodigingen via mail is een welkome bijkomstigheid.

Wij hopen dan ook door deze stap de Stichting, met inbegrip van alle mogelijkheden die er zijn met het uploaden van oude foto’s en het geautomatiseerd proces voor donaties weer op de kaart te hebben gezet met tevens het doel om bij jongere generaties meer betrokkenheid bij en interesse in met de geschiedenis en de instandhouding van de leefbaarheid van ons dorp op te wekken.

De site is een overkoepelende website welke is doorgelinkt naar een afzonderlijke website van de Stichting.  Deze website,  die dus onder auspiciën van de Stichting valt  is : www.schanskerhistorie.nl  Hierin de meest complete geschiedenis van Nieuweschans.  De ”Schanskerhistorie” is in twee delen geknipt.  Onder ”Vestingmuseum” het tweede deel met alle details over het museum zelf en de volledige geschiedenis van “De Stichting”
Tevens hebben wij een exclusieve samenwerking met onze dorpsjournalist de heer Frans Stegeman via Bad Nieuweschans online welke tevens een subpagina heeft via de Stichting zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van al het nieuws in onze omgeving. En natuurlijk ontbreekt onze vereniging Dorpsbelangen die onze hedendaagse en toekomstige belangen behartigt om de leefbaarheid te waarborgen niet.

Tevens hopen wij dat u veel gebruik gaat maken van de upload mogelijkheden met foto’s en de verhalen die daarbij horen zodat wij de website www.schanskerhistorie.nl onder leiding van Wim Mulder kunnen blijven voorzien van oude foto’s en verhalen. Tevens kunt u rechtstreeks contact met Wim Mulder opnemen voor een afspraak, indien gewenst. (zie sub. schanskerhistorie) Indien u zelf niet op de hoogst mogelijke resolutie foto’s kunt scannen om ze  te uploaden naar deze site dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur deze laten scannen bij Tuil Logistics gezeteld aan de Hoofdstraat 6 in Bad Nieuweschans, maar indien dit grotere hoeveelheden zijn dan is het beter even een afspraak te maken met hen.

Wij hopen met deze digitale inhaalslag de jongere generaties aan te spreken om mee te denken en te werken om deze Stichting in stand te houden en uit te breiden en daaruit voortvloeiend om meer donateurs te verwerven: dus mensen meldt u aan als u een warm hart hebt voor ons dorp en de geschiedenis daarvan.