Stichting ''Vrienden van de Nieuwe Schans''

De belangrijkste missie van de Stichting is : ”De geschiedenis van de Vesting Nieuweschans in kaart brengen en uitdragen” !
Met geschiedenis wordt in deze ook bedoeld: ”Alles wat de Oost-Groninger gemeenschap heeft voortgebracht en doorgegeven: ”Cultuur”

Lees meer 

Agenda, Nieuws en Evenementen

Steeds vaker vervuilende vloeistoffen in de putten op straat "BELANGRIJK OM GEEN ROTZOOI IN DE PUTTEN OP STRAAT TE GOOIEN"..... Mensen gooien steeds vaker vloeistoffen in de putten op straat die er niet in horen. Dit vervuilde water komt terecht in de sloot en dat is slecht voor het waterleven. Wethouder Bard Boon: “Veel mensen weten niet dat we in Oldambt een gescheiden rioolstelsel hebben. Rioolwater wordt gezuiverd door het waterschap en regenwater komt terecht in de sloot. Daarom is het belangrijk om geen rotzooi in de putten op straat te gooien.” Gescheiden rioolstelsel Vies water uit de woning komt in het riool terecht. De gemeente zorgt ervoor dat dit water naar de zuiveringsinstallatie van het waterschap gaat. Bard Boon: “Schoon regenwater ging vroeger ook door het riool. Bij flinke regenbuien leidde dit vaak tot overbelasting. Het regenwater kon dan niet snel genoeg afgevoerd worden. Schoon regenwater heeft daarom steeds vaker een aparte afvoer. Deze afvoer gaat niet naar de waterzuivering, maar naar een sloot in de buurt. Het komt steeds vaker voor dat er vervuilende vloeistoffen in de putten op straat worden gegooid, zoals frituurvet, water met zeep of terpentine. Dit komt vervolgens in de sloot terecht, waar het niet hoort.” Slecht voor het waterleven Als de kwaliteit van het water goed is, komen er meer soorten dieren voor. Dit betekent een rijkere natuur. Als het water vervuild is, kan er een zuurstoftekort ontstaan. Dit is slecht voor de dieren die in en om het water leven. De verscheidenheid aan dieren- en plantsoorten is van belang voor het evenwicht in de natuur. Het is dus belangrijk dat de waterkwaliteit goed is. Waterschap Het waterschap doet onderzoek naar de oorzaak van vervuilde sloten en maakt de sloot weer schoon. Als er sprake is van een overtreding, proberen ze de dader op te sporen. Het schoonmaken van een verontreinigde sloot kost namelijk veel geld. Wat u kunt doen? Gooi vervuild water niet in het riool. Water met zeep mag door de gootsteen of in het toilet, maar niet in de put op straat. Ander vloeibaar afval kun je vaak apart inleveren. Kijk op www.gemeente-oldambt.nl/afval voor een overzicht. Ziet u een verontreinigde sloot? Neem dan contact op met de gemeente. Snel handelen is belangrijk, want dat kan de schade beperken.
Bijeenkomst in de Akkerschans op woensdag 2 september, aanmelden noodzakelijk........ GLASVEZEL EN NAIT AANS...... Bad Nieuweschans- De stichting Oldambt Verbindt zet zich in om voor alle bewoners van de gemeente Oldambt een toekomstbestendige ICT-infrastructuur(internet, televisie en telefoon) gerealiseerd te krijgen. KPN is van plan om in de grote kernen Winschoten, Westerlee, Heiligerlee en Scheemda glasvezel aan te bieden. Andere kernen en in het buitengebied Voor inwoners in een van de andere kernen of in het buitengebied is er ook een kans op aansluiting op glasvezel.Daarover willen we ze graag op een aantal informatiebijeenkomsten informeren. Coronamaatregelen In verband met de Coronamaatregelen is er een maximum aantal plaatsen per sessie. Zie schema. Zij die zich aanmelden hebben gegarandeerd een plek. Per avond wordt onder de aanmelders een volle boodschappentas bij de lokale supermarkt ter waarde van € 50 verloot. Uw bevestigingsmail meenemen, het is ook uw lot. Aanmelden kan via deze link: http://oldambtverbindt.nl/

Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans

Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Na jarenlang te hebben genoten van de oude websites en de facebook- pagina welke waren gemaakt door Steven en Ina van Keulen als zijnde (voormalige) vrijwilligers van onze Stichting hebben wij gemeend een expert in te schakelen die gespecialiseerd is in het maken van websites en in automatiseringsprocessen t.w. Speer reclame Services om een digitale inhaalslag te maken en alles  naar een hoger niveau te tillen.

De vormgeving van de website naar hedendaagse maatstaven om daarmee in the picture te blijven was punt één, maar gezien de mogelijkheden om andere processen te verbeteren zoals het maken van een cloudserver voor alle digitale documenten en foto’s ten behoeve van publicatie, scholing en de geschiedenis van ons dorp is punt twee, en natuurlijk de mogelijkheden die de website met zich meebrengt in het automatiseren en beheren van donaties of het sturen van nieuws of uitnodigingen via mail is een welkome bijkomstigheid.

Wij hopen dan ook door deze stap de Stichting, met inbegrip van alle mogelijkheden die er zijn met het uploaden van oude foto’s en het geautomatiseerd proces voor donaties weer op de kaart te hebben gezet met tevens het doel om bij jongere generaties meer betrokkenheid bij en interesse in met de geschiedenis en de instandhouding van de leefbaarheid van ons dorp op te wekken.

De site is een overkoepelende website welke is doorgelinkt naar een afzonderlijke website van de Stichting.  Deze website,  die dus onder auspiciën van de Stichting valt  is : www.schanskerhistorie.nl  Hierin de meest complete geschiedenis van Nieuweschans.  De ”Schanskerhistorie” is in twee delen geknipt.  Onder ”Vestingmuseum” het tweede deel met alle details over het museum zelf en de volledige geschiedenis van “De Stichting”
Tevens hebben wij een exclusieve samenwerking met onze dorpsjournalist de heer Frans Stegeman via Bad Nieuweschans online welke tevens een subpagina heeft via de Stichting zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van al het nieuws in onze omgeving. En natuurlijk ontbreekt onze vereniging Dorpsbelangen die onze hedendaagse en toekomstige belangen behartigt om de leefbaarheid te waarborgen niet.

Tevens hopen wij dat u veel gebruik gaat maken van de upload mogelijkheden met foto’s en de verhalen die daarbij horen zodat wij de website www.schanskerhistorie.nl onder leiding van Wim Mulder kunnen blijven voorzien van oude foto’s en verhalen. Tevens kunt u rechtstreeks contact met Wim Mulder opnemen voor een afspraak, indien gewenst. (zie sub. schanskerhistorie) Indien u zelf niet op de hoogst mogelijke resolutie foto’s kunt scannen om ze  te uploaden naar deze site dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur deze laten scannen bij Tuil Logistics gezeteld aan de Hoofdstraat 6 in Bad Nieuweschans, maar indien dit grotere hoeveelheden zijn dan is het beter even een afspraak te maken met hen.

Wij hopen met deze digitale inhaalslag de jongere generaties aan te spreken om mee te denken en te werken om deze Stichting in stand te houden en uit te breiden en daaruit voortvloeiend om meer donateurs te verwerven: dus mensen meldt u aan als u een warm hart hebt voor ons dorp en de geschiedenis daarvan.