Stichting ''Vrienden van de Nieuwe Schans''

De belangrijkste missie van de Stichting is : ”De geschiedenis van de Vesting Nieuweschans in kaart brengen en uitdragen” !
Met geschiedenis wordt in deze ook bedoeld: ”Alles wat de Oost-Groninger gemeenschap heeft voortgebracht en doorgegeven: ”Cultuur”

Lees meer 

Agenda, Nieuws en Evenementen

Het gebouw wordt compleet gerestyled, maar het kenmerkende blijft. ER KOMT WEER LEVEN IN ‘DE GRAANREPUBLIEK’. MET DE KOMST VAN HOOGHOUDT WORDT DE OUDE LOCOMOTIEVEN LOODS MEER EEN EDUCATIEF CENTRUM, MET VEEL HORECA ASPECTEN, MAAR OOK CONCERTEN….. Bad Nieuweschans- Het is lange tijd heel erg stil geweest rond de Graanrepubliek op Oudezijl. Dit heeft deels te maken met de corona-problematiek, maar vooral dat men een totaal nieuwe aanpak wilde. Er moest een nieuw fundament komen en niet halfbakken ideeën, die het uiteindelijk toch niet konden waar konden maken. Sinds distilleerderij Hooghoudt uit Groningen de kar is gaan trekken, is er achter de schermen heel veel gebeurd. Sommige zaken zijn gelijk gebleven, zoals Bakker Wiebrant die zich in de Graanrepubliek behoorlijk gesetteld heeft. Verder de mouterij Kiemkracht B.V. van Alex Bakker, die samen met Freek Ruis hier de drijvende kracht achter zijn. Er komt wel een bierbrouwerij in, maar zal op een andere leest geschoeid zijn. Initiatiefnemer van het eerste uur landbouwkundige Peter Brul, maakt geen deel meer uit van deze nieuwe organisatie. Maar woordvoerder Laurens Speek, Brand Activation Manager van de Hooghoudt groep, laat weten vol lof te zijn over wat Peter in Bad Nieuweschans met de Graanrepubliek heeft gerealiseerd, maar om het project werkelijk van de grond te krijgen daarvoor is meer mankracht nodig en ook een modernere visie. De nieuwe Graanrepubliek zal meer een educatief centrum worden met een Graansmaaklaboratorium, waarbij ook onderwijscentra als het Noorderpoort college en Stenden bij betrokken zullen zijn. Er zal een horeca-experience center komen, waar men de geschiedenis van de granen te weten kan komen en natuurlijk het verhaal van de makers, ook niet onbelangrijk. Een nieuw bedrijf dat aan de Graanrepubliek gekoppeld is is ‘Landgoud’, met de productie van de witte wijn Blanka geproduceerd van witte aalbessen aangevuld met de kruisbes. Verder The Stockroom, een exquise cocktailbar uit Groningen, ook wel eens de beste cocktailbar van Nederland genoemd, maar ook de Boilermaker uit Groningen gaat deel uitmaken van de vernieuwde ‘Graanrepubliek’. Maar voordat het zover is moet er heel wat verbouwd gaan worden. En dit geldt zowel binnen als buiten. De oude remise krijgt een complete ‘make-over’. Lauren Speek liet weten dat het hele renovatieproject medio volgend jaar in zijn geheel klaar moet zijn. Ook liet hij weten dat er een samenwerking met de directe buren wordt aangegaan, de Jachthaven van Bad Nieuweschans/Oudezijl. Hoe dit precies er gaat uit zien, daar wilde hij nog niet op vooruitlopen. Wel liet hij weten er verheugd op te zijn, dat de Graanrepubliek echt iets van Bad Nieuweschans moet zijn. Daarom wordt er in december iets heel speciaals georganiseerd voor de Schanskers en andere geïnteresseerden, maar tot die tijd moet er nog heel wat gebeuren. Ook concerten zullen er volgend jaar weer gaan plaatsvinden. Kortom er komt weer leven in De Graanrepubliek. (foto: Een schetsontwerp van de nieuwe Graanrepubliek)

Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans

Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Na jarenlang te hebben genoten van de oude websites en de facebook- pagina welke waren gemaakt door Steven en Ina van Keulen als zijnde (voormalige) vrijwilligers van onze Stichting hebben wij gemeend een expert in te schakelen die gespecialiseerd is in het maken van websites en in automatiseringsprocessen t.w. Speer reclame Services om een digitale inhaalslag te maken en alles  naar een hoger niveau te tillen.

De vormgeving van de website naar hedendaagse maatstaven om daarmee in the picture te blijven was punt één, maar gezien de mogelijkheden om andere processen te verbeteren zoals het maken van een cloudserver voor alle digitale documenten en foto’s ten behoeve van publicatie, scholing en de geschiedenis van ons dorp is punt twee, en natuurlijk de mogelijkheden die de website met zich meebrengt in het automatiseren en beheren van donaties of het sturen van nieuws of uitnodigingen via mail is een welkome bijkomstigheid.

Wij hopen dan ook door deze stap de Stichting, met inbegrip van alle mogelijkheden die er zijn met het uploaden van oude foto’s en het geautomatiseerd proces voor donaties weer op de kaart te hebben gezet met tevens het doel om bij jongere generaties meer betrokkenheid bij en interesse in met de geschiedenis en de instandhouding van de leefbaarheid van ons dorp op te wekken.

De site is een overkoepelende website welke is doorgelinkt naar een afzonderlijke website van de Stichting.  Deze website,  die dus onder auspiciën van de Stichting valt  is : www.schanskerhistorie.nl  Hierin de meest complete geschiedenis van Nieuweschans.  De ”Schanskerhistorie” is in twee delen geknipt.  Onder ”Vestingmuseum” het tweede deel met alle details over het museum zelf en de volledige geschiedenis van “De Stichting”
Tevens hebben wij een exclusieve samenwerking met onze dorpsjournalist de heer Frans Stegeman via Bad Nieuweschans online welke tevens een subpagina heeft via de Stichting zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van al het nieuws in onze omgeving. En natuurlijk ontbreekt onze vereniging Dorpsbelangen die onze hedendaagse en toekomstige belangen behartigt om de leefbaarheid te waarborgen niet.

Tevens hopen wij dat u veel gebruik gaat maken van de upload mogelijkheden met foto’s en de verhalen die daarbij horen zodat wij de website www.schanskerhistorie.nl onder leiding van Wim Mulder kunnen blijven voorzien van oude foto’s en verhalen. Tevens kunt u rechtstreeks contact met Wim Mulder opnemen voor een afspraak, indien gewenst. (zie sub. schanskerhistorie) Indien u zelf niet op de hoogst mogelijke resolutie foto’s kunt scannen om ze  te uploaden naar deze site dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur deze laten scannen bij Tuil Logistics gezeteld aan de Hoofdstraat 6 in Bad Nieuweschans, maar indien dit grotere hoeveelheden zijn dan is het beter even een afspraak te maken met hen.

Wij hopen met deze digitale inhaalslag de jongere generaties aan te spreken om mee te denken en te werken om deze Stichting in stand te houden en uit te breiden en daaruit voortvloeiend om meer donateurs te verwerven: dus mensen meldt u aan als u een warm hart hebt voor ons dorp en de geschiedenis daarvan.