Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Allereerst heten wij u hartelijk welkom op de nieuwe website van Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans.

Lees meer

Agenda, Nieuws en Evenementen

ARMATUREN VERLICHTING OP IJSBAAN AAN VERVANGING TOE…. Bad Nieuweschans- In alle vroegte zijn Remon Topelen en Minne Bonnema op de ijsbaan met een hoogwerker aan de slag gegaan om te kijken of de verlichting op de baan te herstellen is. Het afgelopen winterseizoen is gewerkt met noodverlichting. Waar ze misschien ook al een beetje bang voor waren, bleek ook het geval te zijn, want de armaturen op de masten verkeren in een hele slechte staat en zijn duidelijk aan vervanging toe. Aangezien dit een aanzienlijke kostenpost is, is besloten om ongeveer de helft van de lichtmasten van nieuwe armaturen te voorzien. De montage hiervan zal op een ander tijdstip plaatsvinden. POMPEN Volgende week zullen er ook nog meer waterpompen geplaatst worden, zodat alles snel vol staat. Waterschap Hunze & Aa’s heeft op het verzoek van het bestuur ergens een inlaat geopend vanuit de Westerwoldse Aa. Hierdoor is de waterstand in de kolk en de sloot behoorlijk gestegen en is er zodoende voldoende water. (foto’s: het inspecteren van de lichtmasten met Remon Topelen en Minne Bonnema met een hoogwerker van Alfred Schroer; verder nog enkele foto’s van het oppompen ©Jans Dekker)
IJSBAAN BAD NIEUWESCHANS WORDT ONDER WATER GEZET.... Onder een stralende zon is zaterdag begonnen met het onder water zetten van de ijsbaan van de Schansker ijsclub. Met de ervaringen van vorig jaar moet het dit seizoen wel lukken om met eigen middelen de baan onder water zetten. Vorig jaar wist men niet wat het probleem was dat de baan telkens leeg liep. Later bleek dat er geen stop zat op een afvoerbuis. Toen heeft Ziegler uit Winschoten nog geholpen om heel snel voldoende water op de baan te krijgen en heeft schaatsminnend Bad Nieuweschans en omstreken kunnen genieten van ijsplezier.

Stichting vrienden van de nieuwe schans

Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Na jarenlang te hebben genoten van de oude websites en de Facebook- pagina welke waren gemaakt door Steven en Ina van Keulen als zijnde (voormalige) vrijwilligers van onze Stichting hebben wij gemeend een expert in te schakelen die gespecialiseerd is in het maken van websites en in automatiseringsprocessen t.w. Speer reclame Services om een digitale inhaalslag te maken en alles weer naar een hoger niveau te tillen.

De vormgeving van de website naar hedendaagse maatstaven om in the picture te blijven was punt 1, maar gezien de mogelijkheden om andere processen te verbeteren zoals het maken van een cloudserver voor alle digitale documenten en foto’s ten behoeve van publicatie, scholing en de-, geschiedenis van ons dorp is punt 2, en natuurlijk de mogelijkheden die de website met zich meebrengt in het automatiseren en beheren van donaties of het sturen van nieuws of uitnodigingen via mail is een welkome bijkomstigheid.

Wij hopen dan ook door deze stap de Stichting, met inbegrip van alle mogelijkheden die er zijn met het uploaden van oude foto’s en het geautomatiseerd proces voor donaties weer op de kaart te hebben gezet met tevens het doel om bij jongere generaties meer betrokkenheid bij en interesse in met de geschiedenis en de instandhouding van de leefbaarheid van ons dorp op te wekken.

De site is een overkoepelende website welke is enkele gevallen is doorgelinkt naar afzonderlijke websites van de Stichting om het geheel overzichtelijk te houden. De aangesloten websites welke onder auspicien vallen van de Stichting zijn www.vestingmuseumbadnieuweschans.nl & www.schanskerhistorie.nl, tevens hebben wij een exclusieve samenwerking met onze dorpsjournalist de heer Frans Stegeman via Bad Nieuweschans online welke tevens een subpagina heeft via de Stichting zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van al het nieuws in onze omgeving. En natuurlijk onze vereniging Dorpsbelangen die onze hedendaagse en toekomstige belangen behartigt om de leefbaarheid te waarborgen mocht niet ontbreken op deze site.

Tevens hopen wij dat u veel gebruik gaat maken van de upload mogelijkheden met foto’s en de verhalen die daarbij horen zodat wij de website www.schanskerhistorie.nl onder leiding van Wim Mulder en Jan Houwing kunnen blijven voorzien van oude foto’s en verhalen. Tevens kunt u rechtstreeks contact met Wim Mulder opnem en voor een afspraak indien gewenst. (zie sub. schanskerhistorie) Indien u zelf niet op de hoogst mogelijke resolutie foto’s kunt scannen om ze  te uploaden naar deze site dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur deze laten scannen bij Tuil Logistics gezeteld aan de Hoofdstraat 6 in Bad Nieuweschans, maar indien dit grotere hoeveelheden zijn dan is het beter even een afspraak te maken met hen.

Wij hopen met deze digitale inhaalslag de jongere generaties aan te spreken om mee te denken en te werken om deze Stichting instand te houden en uit te breiden en daaruitvoortvloeiend om meer donateurs te verwerven: dus mensen meldt u aan als u een warm hart hebt voor ons dorp en de geschiedenis daarvan.