Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Allereerst heten wij u hartelijk welkom op de nieuwe website van Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans.

Lees meer

Agenda, Nieuws en Evenementen

DORPSBELANGEN LAAT WETEN…GENOEG IS GENOEG…..Het geduld is opgeraakt omtrent de vele incidenten die op Oudezijl hebben plaatsgevonden vanwege de individuele en persoonlijke acties om de snelheid van weggebruikers omlaag te krijgen. Vanuit Dorpsbelangen is vandaag een bericht naar buiten gebracht dat na dagen in gesprek te zijn geweest met gemeentelijke instanties als Meldpunt Overlast en Zorg en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren dat de acties op Oudezijl niet langer getolereerd worden. Vandaag zijn opnieuw containers in beslag genomen en ook zijn andere obstakels opgeruimd. Er wordt nu streng opgetreden en van meldingen wordt direct actie ondernomen. Het verzoek vanuit Dorpsbelangen is dan ook: onderneem zelf geen acties maar meldt het via dorpsbeIangen.bns©icloud.com. En dringende zaken kunnen altijd telefonisch gemeld worden; de nummers vindt u in de Schansker Nieuwsbode en op www.bnsnieuws.nl en op www.dorpsbelangenbadnieuweschans.nl Dorpsbelangen heeft de afspraak gemaakt met eerder genoemde instanties dat bij incidenten direct wordt opgetreden
VISSERS ENTHOUSIAST OVER NACHT KOPPEL WEDSTRIJD....Bad Nieuweschans- Afgelopen weekend hebben 10 koppels ’s nachts gevist op mooi uitgezette stekken aan ’t Laantje langs de Westerwoldse Aa. Dit is zo goed bevallen dat gelijk is gevraagd of er volgend jaar weer een dergelijke viswedstrijd wordt georganiseerd. De uitslagen van de Nachtkoppel te Bad Nieuweschans: De winnaars: Eerste plaats Bernd Hartz en Lars Koenen met een gewicht van 49,050kg, tweede plaats Ingo Frerichs met Roland Görke met een gewicht van 36,900kg en derde plaats Thomas Koenen met Wim van Marwijk 17,400kg. “Het was een gezellig en geslaagde nachtkoppel wedstrijd die we volgend jaar weer gaan organiseren. Om middernacht werden we door een plaatselijke horecaondernemer voorzien van een heerlijke gehaktbal die zo lekker waren dat mijn koppelmaat gelijk nog een verorberde. Na afloop om 06:00 uur in de morgen werden er heerlijke braadworsten gegrilld die onze hongerige magen weer vulden, een lekker koel biertje erbij en daarna met een tevreden gevoel naar bed. Geef jullie snel op voor onze driedaagse koppelwedstrijd,” aldus Harrie Koster. (Een foto verslag met de prijswinnaars en Antjo als ‘grillmeister’)

Stichting vrienden van de nieuwe schans

Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Na jarenlang te hebben genoten van de oude websites en de Facebook- pagina welke waren gemaakt door Steven en Ina van Keulen als zijnde (voormalige) vrijwilligers van onze Stichting hebben wij gemeend een expert in te schakelen die gespecialiseerd is in het maken van websites en in automatiseringsprocessen t.w. Speer reclame Services om een digitale inhaalslag te maken en alles weer naar een hoger niveau te tillen.

De vormgeving van de website naar hedendaagse maatstaven om in the picture te blijven was punt 1, maar gezien de mogelijkheden om andere processen te verbeteren zoals het maken van een cloudserver voor alle digitale documenten en foto’s ten behoeve van publicatie, scholing en de-, geschiedenis van ons dorp is punt 2, en natuurlijk de mogelijkheden die de website met zich meebrengt in het automatiseren en beheren van donaties of het sturen van nieuws of uitnodigingen via mail is een welkome bijkomstigheid.

Wij hopen dan ook door deze stap de Stichting, met inbegrip van alle mogelijkheden die er zijn met het uploaden van oude foto’s en het geautomatiseerd proces voor donaties weer op de kaart te hebben gezet met tevens het doel om bij jongere generaties meer betrokkenheid bij en interesse in met de geschiedenis en de instandhouding van de leefbaarheid van ons dorp op te wekken.

De site is een overkoepelende website welke is enkele gevallen is doorgelinkt naar afzonderlijke websites van de Stichting om het geheel overzichtelijk te houden. De aangesloten websites welke onder auspicien vallen van de Stichting zijn www.vestingmuseumbadnieuweschans.nl & www.schanskerhistorie.nl, tevens hebben wij een exclusieve samenwerking met onze dorpsjournalist de heer Frans Stegeman via Bad Nieuweschans online welke tevens een subpagina heeft via de Stichting zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van al het nieuws in onze omgeving. En natuurlijk onze vereniging Dorpsbelangen die onze hedendaagse en toekomstige belangen behartigt om de leefbaarheid te waarborgen mocht niet ontbreken op deze site.

Tevens hopen wij dat u veel gebruik gaat maken van de upload mogelijkheden met foto’s en de verhalen die daarbij horen zodat wij de website www.schanskerhistorie.nl onder leiding van Wim Mulder en Jan Houwing kunnen blijven voorzien van oude foto’s en verhalen. Tevens kunt u rechtstreeks contact met Wim Mulder opnem en voor een afspraak indien gewenst. (zie sub. schanskerhistorie) Indien u zelf niet op de hoogst mogelijke resolutie foto’s kunt scannen om ze  te uploaden naar deze site dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur deze laten scannen bij Tuil Logistics gezeteld aan de Hoofdstraat 6 in Bad Nieuweschans, maar indien dit grotere hoeveelheden zijn dan is het beter even een afspraak te maken met hen.

Wij hopen met deze digitale inhaalslag de jongere generaties aan te spreken om mee te denken en te werken om deze Stichting instand te houden en uit te breiden en daaruitvoortvloeiend om meer donateurs te verwerven: dus mensen meldt u aan als u een warm hart hebt voor ons dorp en de geschiedenis daarvan.