Stichting ''Vrienden van de Nieuwe Schans''

De belangrijkste missie van de Stichting is : ”De geschiedenis van de Vesting Nieuweschans in kaart brengen en uitdragen” !
Met geschiedenis wordt in deze ook bedoeld: ”Alles wat de Oost-Groninger gemeenschap heeft voortgebracht en doorgegeven: ”Cultuur”

Lees meer 

Agenda, Nieuws en Evenementen

Wil ook samenwerken met Thermen Bad Nieuweschans...... NIEUWE DIRECTEUR SEDAT GÜREN DENKT DAT HET NIEUWE KUUROORD EN ZORGCENTRUM SPA WORLD HOTEL IN 2O22 KLAAR KAN ZIJN ....(bron NDC Mediagroep door Arnoud Bodde) Bad Nieuweschans- De interne strijd bij De Wereldbazar en Spa World lijkt gestreden. Projectleider Sedat Güren is de nieuwe directeur en enige aandeelhouder van De Wereldbazar Holding BV. Hij schermt met een nieuwe investeerder en wil zo snel mogelijk bouwen in Bad Nieuweschans. Deze weken wordt asbest verwijderd uit het kantoorgebouw van het bedrijf aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans. In februari woedde twee keer brand in het pand. Dat pand wordt gesloopt, het terrein wordt bouwrijp gemaakt en na het aanvragen van een bouwvergunning hoopt Güren in het voorjaar van 2021 te kunnen beginnen met de bouw van Spa World, een nieuw zorg- en kuuroord in het grensdorp. Dat moet in 2022 klaar zijn. Als dit eerste project goed loopt, hoopt hij ook met De Wereldbazar aan de slag te kunnen, de overdekte markt langs het water van de Rensel in Winschoten. De Wereldbazar had toch torenhoge schulden? Güren zegt met de drie miljoeneninvesteerders van het eerste uur een regeling te hebben getroffen. ,,Openstaande schulden worden zo snel mogelijk afgelost en met een nieuwe investeerder gaan we deze nieuwe fase in’’, zegt Güren. En wat is er gebeurd met de vorige directeur? Gürens voormalige levenspartner Petra van Gaanderen is van het toneel verdwenen. Ze was jarenlang directeur van de overkoepelende BV van de twee grote projecten waar al veertien jaar over wordt gesproken in Oost-Groningen. ,,Het klopt dat ik geen directeur meer ben. Meer kan ik er niet over zeggen’’, reageert Van Gaanderen. Na jarenlange strijd tegen de overheid zijn de twee initiatiefnemers van De Wereldbazar zwaar gebrouilleerd Güren deed eind 2019 aangifte van identiteitsfraude en valsheid in geschrifte tegen Van Gaanderen. Zijn zou hem valselijk zijn aandelen (vijftig procent op dat moment) afhandig hebben gemaakt. Hij zette ook stappen tegen de bij die overdracht betrokken kandidaat-notaris van Trip Advocaten en Notarissen. Maar in de afgelopen weken is alles buiten de rechtbank geregeld, vertelt Güren. ,,Alle aandelen zijn aan mij overgedragen en ik heb alle rechtszaken ingetrokken. Ook tegen Trip onderneem ik geen stappen meer’’, aldus Güren. Komt na veertien jaar eindelijk iets van de grond? De nieuwe directeur wil binnenkort om tafel met de gemeente Oldambt en met de eigenaar van Thermen, het bestaande kuuroord in Bad Nieuweschans. ,,Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het aantrekken van toerisme in de regio’’, zegt Güren. ,,We moeten dat samen doen, geen concurrenten van elkaar zijn. We zijn al veertien jaar bezig, het wordt tijd om eindelijk te bouwen. Hoe zeggen de mensen dat in Groningen? Eerst zien, dan geloven, toch? Ik moet de komende maanden eerst maar eens laten zien dat dat wat ik zeg ook gebeurt.’’
Voorzitter Dick Smook is trots op zo'n grote grote groep vrijwilligers. ZO'N 20 VRIJWILLIGERS HEBBEN DE HANDEN UIT DE MOUWEN GESTOKEN TIJDENS DE DOEDAG BIJ VV NIEUWESCHANS...... Bad Nieuweschans- De Doedag bij de Schansker voetbalvereniging VV Nieuweschans kende deze zaterdag een groot aantal vrijwilligers die volop hun handen uit de mouwen staken. Een kleine 20 man hard aan het werk in en rondom de kantine. Zo is in de kantine een nieuw plafond geplaatst met nieuwe verlichting. Heeft er een grote opruimbeurt plaatsgevonden en is er weer flink gesnoeid. Alles natuurlijk wel op gepaste corona afstand!. Voorzitter Dick Smook zegt trots te zijn op zo'n grote groep vrijwilligers bij een relatief kleine vereniging. (foto's: de werkzaamheden tijdens de Doedag in volle gang; door Enzo Leeuwerke)

Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans

Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Na jarenlang te hebben genoten van de oude websites en de facebook- pagina welke waren gemaakt door Steven en Ina van Keulen als zijnde (voormalige) vrijwilligers van onze Stichting hebben wij gemeend een expert in te schakelen die gespecialiseerd is in het maken van websites en in automatiseringsprocessen t.w. Speer reclame Services om een digitale inhaalslag te maken en alles  naar een hoger niveau te tillen.

De vormgeving van de website naar hedendaagse maatstaven om daarmee in the picture te blijven was punt één, maar gezien de mogelijkheden om andere processen te verbeteren zoals het maken van een cloudserver voor alle digitale documenten en foto’s ten behoeve van publicatie, scholing en de geschiedenis van ons dorp is punt twee, en natuurlijk de mogelijkheden die de website met zich meebrengt in het automatiseren en beheren van donaties of het sturen van nieuws of uitnodigingen via mail is een welkome bijkomstigheid.

Wij hopen dan ook door deze stap de Stichting, met inbegrip van alle mogelijkheden die er zijn met het uploaden van oude foto’s en het geautomatiseerd proces voor donaties weer op de kaart te hebben gezet met tevens het doel om bij jongere generaties meer betrokkenheid bij en interesse in met de geschiedenis en de instandhouding van de leefbaarheid van ons dorp op te wekken.

De site is een overkoepelende website welke is doorgelinkt naar een afzonderlijke website van de Stichting.  Deze website,  die dus onder auspiciën van de Stichting valt  is : www.schanskerhistorie.nl  Hierin de meest complete geschiedenis van Nieuweschans.  De ”Schanskerhistorie” is in twee delen geknipt.  Onder ”Vestingmuseum” het tweede deel met alle details over het museum zelf en de volledige geschiedenis van “De Stichting”
Tevens hebben wij een exclusieve samenwerking met onze dorpsjournalist de heer Frans Stegeman via Bad Nieuweschans online welke tevens een subpagina heeft via de Stichting zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van al het nieuws in onze omgeving. En natuurlijk ontbreekt onze vereniging Dorpsbelangen die onze hedendaagse en toekomstige belangen behartigt om de leefbaarheid te waarborgen niet.

Tevens hopen wij dat u veel gebruik gaat maken van de upload mogelijkheden met foto’s en de verhalen die daarbij horen zodat wij de website www.schanskerhistorie.nl onder leiding van Wim Mulder kunnen blijven voorzien van oude foto’s en verhalen. Tevens kunt u rechtstreeks contact met Wim Mulder opnemen voor een afspraak, indien gewenst. (zie sub. schanskerhistorie) Indien u zelf niet op de hoogst mogelijke resolutie foto’s kunt scannen om ze  te uploaden naar deze site dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur deze laten scannen bij Tuil Logistics gezeteld aan de Hoofdstraat 6 in Bad Nieuweschans, maar indien dit grotere hoeveelheden zijn dan is het beter even een afspraak te maken met hen.

Wij hopen met deze digitale inhaalslag de jongere generaties aan te spreken om mee te denken en te werken om deze Stichting in stand te houden en uit te breiden en daaruit voortvloeiend om meer donateurs te verwerven: dus mensen meldt u aan als u een warm hart hebt voor ons dorp en de geschiedenis daarvan.