Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Allereerst heten wij u hartelijk welkom op de nieuwe website van Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans.

Lees meer

Agenda, Nieuws en Evenementen

AANMELDEN EETCAFÉ WOENSDAGMIDDAG 18 JULI IN DE AKKERSCHANS....Even ter herinnering, woensdagmiddag 18 juli is er om 17:00 uur weer een eetcafé in de Akkerschans. Dit wordt georganiseerd door Sociaal werk Oldambt en gekookt wordt er door vrijwilligers uit Bad Nieuweschans. Deze woensdag een lekkere zomerse maaltijd met veel salades. Aanmelden is nodig i.v.m. de inkoop. Dit kan bij de Steunstee, gevestigd aan de achterzijde van de Akkerschans (ingang vanaf de H.F. Dresselhuisstraat) of via mail bij w.pit@sociaalwerkoldambt.nl tel. (0597) 421 833. Openingstijden Steunstee: Inloopochtend Maandag 10.00-11.00 uur Woensdag 9.30-11.00 uur Donderdag 9.30-11.00 uur Koffieochtend Dinsdag 10.00-11.30 uur
NAZATEN FAMILIE GERZON ONTHULLEN TWEE VERDWENEN EN NU HERPLAATSTE ZERKEN OP JOODSE BEGRAAFPLAATS EN HALEN VEEL HERINNERINGEN OP......Bad Nieuweschans- Op de Joodse begraafplaats te Bad Nieuweschans heeft zondag 15 juli rond het middaguur een memorabele herdenking c.q. onthulling plaatsgevonden. Het gaat hierbij om herplaatsing van twee grafzerken, die door de jaren heen waren verdwenen. Bij toeval zijn tijdens baggerwerkzaamheden zerken teruggevonden gerestaureerd en deze zondag onthuld. Het gaat hierbij om begraafplaatsen van het echtpaar Abraham Gerzon en zijn echtgenote Frouwke, die in de 17e eeuw een belangrijke rol in het dorp verworven hebben. In het begin, toen ze zich in Nieuweschans gingen vestigen, werd met argusogen naar hen uitgekeken, waar ze zich wel mee bezig zouden gaan houden. Men vreesde op het gebied van handel en nijverheid, dat ze een zware concurrentie zouden gaan vormen. Heel belangrijk voor de Joodse geschiedenis in Bad Nieuweschans, dat zij de ontwikkelaars zijn van de synagoge aan de Achterweg en de Joodse begraafplaats. Voor deze onthulling waren veel nazaten van de familie, veelal woonachtig in het westen van het land naar Bad Nieuweschans gekomen. Om dit alles mogelijk te maken is er contact gezocht met Willem Fokkens uit Ter Apel. Willem is voorzitter van de Stichting Historie Joods Groningen en drijfveer voor de renovatie van gebouwen en begraafplaatsen. Onlangs is de begraafplaats in Bad Nieuweschans, gelegen aan de Bunderpoort, ook behoorlijk opgeknapt. Met de onthulling van de twee zerken, liggen nu weer zes voorouders familie Gerzon op deze begraafplaats. VOORAANSTAANDE FAMILIE In 1811, toen keizer Napoleon I besloten had dat iedereen een achternaam moest kiezen, liet Abraham Arons zich op de mairie van Nieuweschans inschrijven onder de familienaam Gerzon. Hij besloot tot die naam omdat het de naam was van de oudste zoon uit het geslacht Levi, Gershom. Abraham Gerzon had 4 zonen en 3 dochters. Eén van zijn zonen, Juda Abraham Gerzon, leerde in Groningen de slagersdochter Sara Schaap kennen. Ze trouwden. Ze kregen 5 zonen en 3 dochters. Juda was meer bezig met het bestuderen van de Joodse religie en de opvoeding van de kinderen kwam vooral op Sara neer. Daarbij stierf Juda in 1878 op 55 jarige leeftijd. Sara kwam uit een voornaam geslacht en ze wilde dat haar kinderen tot welstand en aanzien zouden komen. Ephraim Juda en Levi Lazarus Gerzon waren 2 van haar zonen en werden geboren in Groningen in 1861 en 1869. In 1889 trokken de broers, inmiddels getrouwd, naar Amsterdam waar ze op de Nieuwendijk op 4 september 1889 onder de naam Eduard en Lion Gerzon een manufacturenwinkel begonnen. De zaak was vanaf het begin opgezet als een grootwinkelbedrijf. Dat was voor die tijd heel gewaagd. Maar de opzet slaagde en de drukke winkelstraat werkte goed voor de winkel want al snel konden ze een filiaal openen op Damstraat 11. Snel daarna kon Damstraat 9 erbij getrokken worden. De nazaten van de Schansker familie Gerzon begonnen hun herdenking deze zondag bij de Kanonnier en voor velen van hen was het soms een weerzien na lange tijd, met nu ook kleinkinderen erbij. Daarna is het gezelschap naar de begraafplaats gegaan, vervolgens naar de synagoge en om in Bad Nieuweschans af te sluiten een lunch in de Locloods. Tenslotte is ook aan Groningen een bezoek gebracht, waar Gerzons Modemagazijn op de Vismarkt, toen vergelijkbaar met de Bijenkorf, heeft gestaan, maar ook een conservenfabriek, wat nu Simplon is. (foto’s: een impressie van deze ontmoetingsdag met de nakomelingen van de oude Schansker familie Gerzon, met de onthulling van twee zerken op de Joodse begraafplaats, met dank aan Willem en Anneke Fokkens)

Stichting vrienden van de nieuwe schans

Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Na jarenlang te hebben genoten van de oude websites en de Facebook- pagina welke waren gemaakt door Steven en Ina van Keulen als zijnde (voormalige) vrijwilligers van onze Stichting hebben wij gemeend een expert in te schakelen die gespecialiseerd is in het maken van websites en in automatiseringsprocessen t.w. Speer reclame Services om een digitale inhaalslag te maken en alles weer naar een hoger niveau te tillen.

De vormgeving van de website naar hedendaagse maatstaven om in the picture te blijven was punt 1, maar gezien de mogelijkheden om andere processen te verbeteren zoals het maken van een cloudserver voor alle digitale documenten en foto’s ten behoeve van publicatie, scholing en de-, geschiedenis van ons dorp is punt 2, en natuurlijk de mogelijkheden die de website met zich meebrengt in het automatiseren en beheren van donaties of het sturen van nieuws of uitnodigingen via mail is een welkome bijkomstigheid.

Wij hopen dan ook door deze stap de Stichting, met inbegrip van alle mogelijkheden die er zijn met het uploaden van oude foto’s en het geautomatiseerd proces voor donaties weer op de kaart te hebben gezet met tevens het doel om bij jongere generaties meer betrokkenheid bij en interesse in met de geschiedenis en de instandhouding van de leefbaarheid van ons dorp op te wekken.

De site is een overkoepelende website welke is enkele gevallen is doorgelinkt naar afzonderlijke websites van de Stichting om het geheel overzichtelijk te houden. De aangesloten websites welke onder auspicien vallen van de Stichting zijn www.vestingmuseumbadnieuweschans.nl & www.schanskerhistorie.nl, tevens hebben wij een exclusieve samenwerking met onze dorpsjournalist de heer Frans Stegeman via Bad Nieuweschans online welke tevens een subpagina heeft via de Stichting zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van al het nieuws in onze omgeving. En natuurlijk onze vereniging Dorpsbelangen die onze hedendaagse en toekomstige belangen behartigt om de leefbaarheid te waarborgen mocht niet ontbreken op deze site.

Tevens hopen wij dat u veel gebruik gaat maken van de upload mogelijkheden met foto’s en de verhalen die daarbij horen zodat wij de website www.schanskerhistorie.nl onder leiding van Wim Mulder en Jan Houwing kunnen blijven voorzien van oude foto’s en verhalen. Tevens kunt u rechtstreeks contact met Wim Mulder opnem en voor een afspraak indien gewenst. (zie sub. schanskerhistorie) Indien u zelf niet op de hoogst mogelijke resolutie foto’s kunt scannen om ze  te uploaden naar deze site dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur deze laten scannen bij Tuil Logistics gezeteld aan de Hoofdstraat 6 in Bad Nieuweschans, maar indien dit grotere hoeveelheden zijn dan is het beter even een afspraak te maken met hen.

Wij hopen met deze digitale inhaalslag de jongere generaties aan te spreken om mee te denken en te werken om deze Stichting instand te houden en uit te breiden en daaruitvoortvloeiend om meer donateurs te verwerven: dus mensen meldt u aan als u een warm hart hebt voor ons dorp en de geschiedenis daarvan.