Het ontstaan van de Stichting

Als in 1969 de snelweg, de Rijksweg 42, tussen Nieuweschans en Groningen wordt geopend is het met de bedrijvigheid in ons dorp afgelopen.
Al het verkeer gaat om Nieuweschans heen, geen vrachtauto of toerist meer te bekennen in de dorpskern.Vele middenstanders moeten noodgedwongen hun winkel of bedrijf sluiten. Gevolg hiervan is, dat met name aan de Voorstraat, panden in verval raken en leeg komen te staan….

 

Gelukkig zag de gemeente direct het gevaar en besloot einde 1970 de Synagoge en de daarbij horende leraarswoning aan te kopen. In overleg tussen de gemeente en de Rijksdienst voor Monumentenzorg wordt besloten de synagoge en de woning te restaureren in plaats van af te breken..
13 Maart 1973 werd de restauratie afgerond.
Na dit succes wilde de gemeente meer panden restaureren met name aan de Voorstraat. Ook de Rijksdienst en de Provincie vonden dit een goed idee.
Om daarvoor subsidie te verkrijgen was het beter een zelfstandige stichting in het leven te roepen.
Deze stichting zou trekker en duwer van de restauratie aan de Voorstraat worden.
Met dit doel werd op 20 augustus 1974 de Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans opgericht.

De Stichting stelde zich ten doel om in samenwerking met de gemeente:
* Nieuweschans, waar mogelijk, in de algemene belangstelling te plaatsen;
* Mede daartoe, het als beschermd dorpsgezicht aangewezen deel van Nieuweschans, voor verval te behoeden;
* De belangstelling voor de geschiedenis van de Schans en haar omgeving aan te moedigen;
In 1975 werd Nieuweschans met nog tien andere projecten als lichtend voorbeeld, door de stichting Nationaal Comité Monumentenjaar 1975 aangewezen
Tijdens het 350-jarig bestaan van Nieuweschans in 1978 werd het Vestingsmuseum aan de 1e Kanonnierstraat geopend door de Stichting.

Medio 1983 werd met de oplevering van het gerestaureerde “Kloktorentje” het project restauratieplan succesvol afgesloten.
Later werd het karakteristieke pand eigendom van de Stichting.
In 2015 werd door de Stichting de muziekkoepel aan de Voorstraat van de gemeente gekocht.
Met uitzondering van 1983 organiseert de stichting, eens in de vijf jaar, in de zomer, een reünie voor Schanskers en oud-Schanskers.
Ook organiseert de stichting vanaf 1990, op de 3e zondag van januari, een Nieuwjaarsconcert voor donateurs.

Per 1 januari 2023 is het stichtingsbestuur als volgt samengesteld:
P.W. Hagedoorn voorzitter
A.T. Schortinghuis secretaris
A.A. Gerlofs penningmeester
H.W. Schortinghuis plv voorzitter
R. Kolle lid

tijdlijn nieuweschans