Nieuws uit de regio

Welkom op de pagina van BNS Nieuws, gekoppeld aan de reguliere nieuwssite. Ook op deze manier wordt u op de hoogte gehouden met het actuele nieuws, de activiteiten en evenementen die in Bad Nieuweschans en regio plaatsvinden. Bad Nieuweschans is een heel actief dorp met een rijk verenigingsleven; op het gebied van toerisme, lokale evenementen, zijn er genoeg nieuwswaardigheden die u terug vindt op deze pagina. BNS nieuws feliciteert Vrienden van de Nieuwe Schans met deze prachtige, uitgebreide informatie site. De historie, maar ook het nieuws van vandaag, moet doorverteld worden aan volgende generaties.

Agenda, Nieuws en Evenementen

FIETSEN EN PAARDRIJDEN, NAAR WOODSTOCK OF GENIETEN IN DE TUIN VAN DE BUREN....INTERREG MAAKT HET MOGELIJK.... Bad Nieuweschans - Het INTERREG-project Net(z)werk+ biedt de mogelijkheid om Nederlands-Duitse projecten op sociaal-cultureel gebied te organiseren. De focus ligt daarbij op projecten die op burgers gericht zijn. Daardoor zijn naast gemeenten en overheden bijvoorbeeld ook sportverenigingen, koren, scholen en vrijwilligersorganisaties vaak projectpartners. Om die reden zijn voor projecten in het kader van Net(z)werk+ vereenvoudigde aanvraagprocedures voor subsidies ontwikkeld. Daarover vindt u meer informatie op www.edr.eu. Voor elk project geldt de eis dat er ten minste één Nederlandse en ten minste één Duitse partner deelneemt. In dat geval is een financiering door INTERREG tot 25.000 euro mogelijk. Onlangs zijn onder meer onderstaande Net(z)werk+-projecten goedgekeurd. Lees meer: https://www.bnsnieuws.nl/news/fietsen-en-paardrijden-naar-woodstock-of-genieten-in-de-tuin-van-de-buren-interreg-maakt-het-mogelijk/
Nieuw Beerta- The Merle Haggard Tribute Band geeft op zondag 3 maart een concert in de kerk van Nieuw Beerta om een eerbetoon te geven aan de bekende Amerikaanse countryzanger en songwriter Merle Haggard. Haggard, die op 6 april 2016 overleed, schreef tal van klassiekers als Okie from Muskogee, Mama Tried, Sing Me Back Home, Working Man Blues en The Bottle Let Me Down. Het concert op zondag 3 maart in de kerk aan de Hoofdweg 18 in Nieuw Beerta begint om 15.00 uur. De entree bedraagt € 10,00. Voor meer informatie: ramblinev@wxs.nl of 06-22782899.
WATERWERK/FONTEIN IN DE VOORSTRAAT MOET 'LEGIONELLA PROOF' WORDEN.... Bad Nieuweschans- De gemeente Oldambt komt in actie tegen fonteinen met risico op legionella. Twee fonteinen in Winschoten en die in Bad Nieuweschans in de Voorstraat worden aangepakt, de fontein in Scheemda wordt gesloopt. 'Voor de fonteinen op het Marktplein en in Bad Nieuweschans hebben we een stukje budget gevonden', zegt wethouder Kees Swagerman. De totale kosten daarvoor zijn 23.500 euro. Dat bedrag is overgebleven uit een gemeentelijke potje van vorig jaar. Vier fonteinen Vorig jaar deed de gemeente Oldambt onderzoek naar haar fonteinen. Onder andere naar de risico's van legionella. 'Die bleken bij deze fonteinen aanwezig te zijn. Dan moet je denken aan legionalla bij temperaturen boven de 25 graden', zegt Swagerman. In totaal gaat het om vier fonteinen. Naast die op het Marktplein en in Bad Nieuweschans staan 'legionellafonteinen' in Scheemda en op het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten. De fontein op het Burgemeester Schönfeldplein heeft het grootste kostenplaatje. Voor die fontein is zo'n 70.000 euro nodig. Het idee was om de gemeenteraad te vragen om dit bedrag beschikbaar te stellen, maar dat is waarschijnlijk niet nodig. Swagerman: 'Wij gaan kijken of wij de kosten kunnen meenemen in de Poort van Winschoten.' Dat is het ambitieuze plan om het centrum van Winschoten een boost te geven. In totaal is daar zo'n tien miljoen euro voor beschikbaar. De fontein in Scheemda staat een minder fijn lot te wachten. Die wordt gesloopt. Inwoners van Scheemda leggen zich niet neer bij de sluiting van de fontein in hun dorp, waarbij een risico op legionella bestaat. 'Ze zijn bang dat het water gaat vernevelen en dat er legionella in zit. Maar volgens ons is dat niet zo', zegt Onno Drent, vrijwilliger van de stichting in Scheemda Leefbaarheid Desondanks lijkt de sluiting van de fontein in Scheemda in zicht. 'We zijn er fel op tegen, men zet in op meer leefbaarheid in het dorp, maar dit is ook onderdeel van die leefbaarheid', vindt mede-initiatiefnemer Henk van Sluis. 'Het zou behoorlijk jammer zijn. Het is vooral 's zomers erg druk hier en zo'n fontein levert ook voor toeristen mooie plaatjes op.' De stichting gaat binnenkort in gesprek met de gemeente Oldambt om de mogelijkheden te bekijken. (bron:rtvnoord Marco Grimmon) (Archieffoto van de fontein tegenover bloemen- en cadeauwinkel De Oude Gevel.)
ER KAN WEER SUBSIDIE VOOR BURGER INITIATIEVEN WORDEN AANGEVRAAGD MET EEN MAXIMUM VAN 3.000 EURO.... Bad Nieuweschans- Er kan weer subsidie worden aangevraagd voor zogeheten Burgerinitiatieven die het dorpsleven ten goede komen en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Dit kan eigenlijk van alles zijn, maar er moet voldoende draagvlak zijn in de kern, wijk, buurt of straat. Het maximale subsidiebedrag voor 2019 is vastgesteld op € 3.000,00; dit was vorig jaar nog € 5.000,00. Voor toekenning van deze subsidie zijn nog wel een paar voorwaarden gekoppeld, als dat het initiatief haalbaar of uitvoerbaar moet zijn zoals dat op het aanvraagformulier vermelde planning van realisatie en dat het niet in strijd is met het gemeentelijk beleid. Verder mag het geen commercieel doel nastreven en dat het project voor 50% via eigen middelen gefinancierd wordt. Er wordt geen subsidie vertrekt voor catering, maaltijden, etc, onvoorziene kosten, kinderopvang en reiskosten. Alleen de daadwerkelijk gemaakt kosten worden vergoed. De volledige regeling vindt u op www.gemeente-oldambt.nl
JARNO EN MANDY HEBBEN EEN HEEL BIJZONDERE PRIJS VAN FONTANA RESORT IN ONTVANGST GENOMEN..... Bad Nieuweschans- Zichtbaar verguld hebben vandaag Jarno Nap en Mandy Wijbenga hun prijs beschikbaar gesteld door Fontana Resort in ontvangst genomen. Het gaat hierbij om een bad-3 gangen diner arrangement, met nog enkele aanvullingen in het kuurcentrum. Mireille Oosterlaar. hoofd marketing van het resort heeft de prijs overhandigd. Deze prijs is ontstaan omdat BNSnieuws / Bad Nieuweschans Online maar blijft groeien en de mijlpaal van 2000 likers had bereikt, Fontana Resort had toegezegd bij het bereiken van deze mijlpaal om deze prijs beschikbaar te stellen. Om deze prijs te bemachtigen moest ook nog een persoonlijke gemotiveerde mail worden gestuurd. Het waren er zoveel en met zovele persoonlijke berichten, dat besloten is om blind een keuze te maken. En daaruit kwam de mail van Jarno naar voren. Daarnaast zijn er ook nog voor 5 personen elk 2 toegangskaarten voor een bezoek aan het thermaalbad toegekend. Deze zullen deze week aan de winnaars worden verzonden. Deze winnaars zullen persoonlijk bericht krijgen. (foto: de overhandiging van de prijs door Mireille Oosterlaar aan Jarno en Mandy)
‘DE DANSENDE KATER’ PRESENTEERT ZATERDAG 2 MAART EEN MYSTERIEUZE AVOND MET GOOCHELAAR MARCO ROYAL…. Bad Nieuweschans- ‘Eetablissement De Dansende Kater’, gevestigd aan de H.F. Dresselhuisstraat, trapt 2019 af met een mysterieuze avond, waarvoor niemand minder dan Marco Royal is gecontracteerd. Marco die al zo’n 15 jaar gasten op allerlei feesten weet te entertainer met bijzondere goocheltrucs, waarbij kaarttrucs een belangrijke rol spelen. Van grote bedrijfsfeesten tot die van wat meer intieme, zoals die op zaterdag 2 maart in De Dansende Kater. Elke show is uniek waarbij hij zijn publiek laat genieten van de verwondering, vingervlugheid en onbegrijpelijke professionele trucs. Hij ontwikkelde diverse shows voor jong en oud waarbij de interactie met zijn publiek het belangrijkste element is. De toeschouwers spelen de hoofdrol…entertainment draait ten slotte om het vermaak van het publiek. Door zijn creativiteit weet Marco op het juiste moment in te spelen op ontstane situaties wat zorgt voor een enorme impact en hilariteit voor zijn publiek. Marco gaat voor kwaliteit en blijft zich continue ontwikkelen in de goochelkunst. Marco geeft deze avond twee shows; de eerste begint om 20:15 uur en de tweede een uur later. Tijdens de avond kunnen bezoekers gebruik maken van een tweegangen diner (hiervoor wel reserveren via de website www.dedansendekater.nl) De entreeprijs bedraagt in de voorverkoop (via website) € 5,00; aan de deur € 10,00. Het ‘eetablissement’ is deze avond geopend vanaf 18:00 uur, waarbij ook gezorgd is voor achtergrondmuziek. (foto: goochelaar © Marco Royal)

BNSNieuws

Redactie Bad Nieuweschans Nieuws

Frans Stegeman
redactie@bnsnieuws.nl
0597 – 795 278
06 – 466 180 30
Mr. P.J. Troelstrakade ‘8
9693DA Bad Nieuweschans

 

Hebt u een bericht of mededeling, eventueel met foto’s, dan kunt u deze sturen naar bovenstaand adres. (gratis)

De redactie behoudt zich het recht voor mededelingen en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen en open brieven worden alleen bij hoge uitzondering geplaatst.

Lees meer op BNSNieuws