Verzamelen en nog eens verzamelen

Heeft u nog oude foto’s, dia’s, film of video materiaal of schilderijen met betrekking tot Bad Nieuweschans  ? Via deze manier kunt u deze online insturen (lees wel even de voorwaarden aan de rechterzijde)

Wij zijn met elke foto al erg tevreden. De ingezonden foto’s worden toegevoegd aan de website van Schanskerhistorie. Hierdoor kunnen wij het prachtige archief met uw hulp nog verder uitbreiden.

Upload uw foto's

Heeft u nog oude foto’s, dia’s, film of video materiaal of schilderijen met betrekking tot Bad Nieuweschans ? Via deze manier kunt u deze online insturen (lees wel even de voorwaarden aan de rechterzijde)

Informatie bij de foto

Wilt u op een andere manier foto’s insturen, of heeft u gehele albums, dan kunt u dit insturen via wetransfer. Vul als e-mail adres: wimmulderveendam@gmail.com in.

Oude foto's?

Voorwaarden

  • • Door het uploaden van een foto of ander beeldmateriaal verleent de afzender c.q. verstrekker -verder genoemd als uploader- aan de “Stichting vrienden van de Nieuweschans” het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door “Stichting vrienden van de Nieuweschans”. De beelden mogen ook commercieel gebruikt worden door derden (Website Schanskerhistorie) onder de nadrukkelijke voorwaarde dat (gedeelten van) de opbrengsten van dit gebruik ten goede komen aan “Stichting vrienden van de Nieuwe Schans”. De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur. De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend.• “Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans” is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.

    • De uploader vrijwaart “Stichting vrienden van de Nieuwe Schans” voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.

    • De uploader vrijwaart “Stichting vrienden van de Nieuwe Schans”voor claims van geportretteerden.

    Uploader gaat akkoord met de bovenstaande voorwaarden, voordat er een foto of beeldmateriaal ingezonden wordt